Företaget är bland de största aktörerna på marknaden när det gäller bolagsvärdering avseende kommunala bolag då vi värderar ett 40-tal kommunala bostadsbolag. Våra uppdrag sträcker sig idag från Umeå i norr till Lysekil i söder.


Vi utför, förutom traditionella marknadsvärdebedömningar, också förhandsvärderingar, hyresutredningar, värdeintyg, information om fastighetsmarknaden vad gäller t ex hyresnivåer, kostnader för drift och underhåll av olika fastighetstyper, avkastningar mm. samt investeringskalkyler med olika förutsättningar.


Uppdragsgivare kan vara kommuner, landsting, kreditgivare, privata fastighetsägare, fastighetsbolag, försäkringsbolag eller advokater. 


Valuation of Properties är medlemmar i VISAM-gruppen, som är en av Sveriges största enskilda sammanslutningar av värderingsföretag som arbetar med fastighetsekonomi, värdering, teknik och miljö.